Dekontaminace I/2022 – O hovně

Zkusili jste sestavit záchod? Já jo. Jednou jsem se vyměnil na službě s dřívějším vedoucím sananimského káčka (tehdy ještě v Holešovicích) Tomášem Vejrychem. On šel místo mě na Václavák do terénu a skončil předveden Policií ČR, protože měl k jejich práci připomínky. Já si naopak vyzkoušel skládání puzzle, tedy záchodu. V káčku totiž na záchod zavítal někdo pod vlivem perníku a místo konání potřeby konal ozborku. Prkýnko zvlášť, matky, které ho přidržují, zvlášť, nádržka a napouštěcí ventil na prvosou-částky. Záchod nefungoval a hned bylo vidět podle zoufalství příchozích, jak důležitá součást káčka to je.