Dekontaminace II/1997

Tématy tohoto čísla jsou: Heroin, Předávkování, Denní stacionář a Mezinárodní protidrogové úmluvy.