Dekontaminace II/2020 – Pohřební číslo

Nedílnou součást života je jeho konec, s tím se pojí jeden z nejstarších lidských rituálů: Pohřeb. Nedávno bylo objeveno nejstarší pohřebiště na území německé spolkové republiky Braniborsko. Datuje se do pravěkého mezolitu, cca 8500 let zpátky. Ale i my tady u nás máme jeden z nejstarších hřbitovů. Starý židovský hřbitov v Praze byl založen v 15. století. Každá kultura má své vlastní tradice, jak se rozloučit se zesnulým. Někde se na mrtvého zapomíná, někdy se pouští po vodě, jinde se slaví tryzny a zpívají písně. A zapalují se svíčky. Pohřby mohou být krásné, ale i u nich platí, že méně je někdy více.