Dekontaminace II/2021 – Vězení

Svoboda je moc príma věc. Máme v Ústavě České republiky zakotvena svá nezpochybnitelná práva, která nám svobodu v našem státě naprosto jasně vymezují. Pokud se občanovi děje něco, co je mimo rámec Ústavy, řeší to zpravidla ty ohromné štosy zákonů vztahujících se k různým oblastem práva.Tam, kde lidé užívající drogy nejčastěji naráží, je právo trestní.

Mnoho našich čtenářů má jistě nemálo zkušeností s tím, že porušili právo, a bylo jim na jejich svobodu sáhnuto. Zcela nepochybně největší míru porušení práva u těchto lidí zaujímá majetková trestná činnost a pak trestná činnost související s výrobou a distribucí drog, podvody, neplacení výživného, výtržnosti a další.

Samozřejmě mnoho lidí bude mít pocit, že jsou ve vězení neprávem. To víme, protože: „Nevinných jsou plné věznice.“ Jak praví jedno staré moudro. Myšleno ironicky samozřejmě. „Šel jsem do basy za čtyři čokolády!“ Případně za jiné bagatelní trestné činy. Při dalším hovoru zjistíme, že je to ovšem finální porušení několikáté podmínky, proměněné neodpracované hodiny, nechození k probačnímu úředníkovi a podobné nevyužité, celkem zvládnutelné činnosti odsouzeného, které mohl v dosti velkém časovém rozpětí splnit a hrozbě uvěznění se vyhnout.

Bohužel, ve výkonu trestu často dojde pouze k prohloubení patologického chování, místo k nápravě. Jak praví jiné lidové moudro: „V base se naučíš to, cos doteď neuměl.“ Jinými slovy to může být taková zločinecká internátní škola.

Existují naštěstí v Česku věznice, kde se lze v průběhu trestu zodpovědně připravovat na život po propuštění. Že to není sranda, také víme. Propuštěný má mnohdy tolik problémů k řešení, že i při nejlepší vůli podlehne a vrátí se do starých kolejí, které vedou zpátky do basy. Během trestu lze ovšem komunikovat s pracovníky různých sociálních a adiktologických služeb – buď korespondenčně, nebo osobně, pokud taková služba do věznice dojíždí. Dokonce i v rámci vězeňské služby se již pár let formují útvary, které se aktivním přístupem snaží o skutečnou resocializaci odsouzených. Jak píšu výše, po propuštěn nastává to nejcitlivější období, kdy se vše může vrátit zpět, anebo obrátit k lepšímu. V této Dekontaminaci proto najdete spoustu tipů, jak se ve vězení připravit na život mimo zdi věznice. Protože buď může trestaný plakat nad tím, jak je život zlej, takže se nevyplatí „nezlobit“, anebo zodpovědně využije všech dostupných, legálních možností k tomu, aby ten trest byl poslední. A to přeji vám všem.

TRMX