Na cestě – zima 2015/16

Obsah:

HIV / AIDS ……………………………………………………………………. 3
ANÁLNY POHLAVNý STYK …………………………………………4
MÁŠ PRI NÁSTRELE PROBLéM NÁJSŤ ŽILU? POUŽI
ŠKRTIDLO……………………………………………………………………. 6
MAPA ŽÍL …………………………………………………………………….. 8
VYKÁzANIE OSôB zO ŽELEzNIČNEJ STANICE………..11
STAROSTLIVOSŤ O TELO POČAS zIMY …………………….12
KRÍŽOVKA …………………………………………………………………….. 14