Představení bloků LŠHR 2022

Letní škola Harm Reduction 2022, 14. – 16. června 2022

Křeslo pro hosta, MUDr. Vratislav Řehák, REMEDIS 

Jeden ze studentských vůdců sametové revoluce později způsobil revoluci v léčbě hepatitidy v českých věznicích i v nízkoprahových službách. Vratislav Řehák v křesle pro hosta Letní školy HR:

Játra a jejich onemocnění, MUDr. Vratislav Řehák, REMEDIS,

Připravili jsme 50 otázek, které nám vzhledem k praxi nízkoprahových programů pracujících s lidmi injekčně užívajícími drogy přišli důležité a zajímavé a těšíme se na odpověď v rámci tohoto bloku.

Praxe při léčbě hepatitidy, MUDr. Vratislav Řehák, REMEDIS 

Jak probíhá léčba hepatitidy ve vězení? A jak vypadá spolupráce hepatologické ambulance s nízkoprahovými službami? Je možné, aby ve Vašem káčku či terénu hepatologové testovali i vydávali léky a jak to probíhá?

Kdeže najdu hrdinku v sobě? Mgr. Eva Janků

Workshop o cestě hledaní vnitřních zdrojů pomocí zvědomění Jungiánských archetypů. Max. 16 žen. 

Efektivní komunikace v terénu, Bc. Tomáš Janků (Laxus) a Mgr. Eva Janků 

Otevřeme několik typických situací z terénu a vstupováním do rolí a situací budeme hledat efektivní formu. Max 20 lidí.

Čo robí OZ Odyseus a aká je situácia na Slovensku v oblasti HR? Nikoleta Bedušová, Miriama Michal Hrehová, OZ Odyseus
Koordinátorky OZ Odyseus z Bratislavy v krátkosti predstavia najstaršiu HR organizáciu na Slovensku, známy „Pentagon“ a zapájanie komunity, to ako zvládli koronavírusovú pandémiu a vojnu na Ukrajine a zároveň predstavia aj výzvy, ktoré na Slovensku musia ako HR organizácia riešiť. Predstavia aj najnovší program Bývanie pre každého. Súčasťou prezentácie budú aj workshopy a skupinové aktivity.

Zapájanie ľudí z komunity do práce v OZ Odyseus a workshop o bariérach, ktoré s ľuďmi riešime na Slovensku,  Nikoleta Bedušová, Miriama Michal Hrehová
Koordinátorky OZ Odyseus z Bratislavy predstavia ako zapájajú komunitu ľudí, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sexbiznise do práce v organizácií a prostredníctvom workshopu predstavia bariéry ľudí z komunity, ktoré najčastejšie riešili pri ich zamestnávaní.
autorky:

Filosofie oboru, Mgr. Michal Zahradník

Komorní úvahy v kruhu kolegů a přátel ( pokud mne neznáte, tak běžte radši jinam… 😊)

7 -12 aktivních účastníků ( možné se zapojit do vnějšího kruhu)

Klíčová témata : zaměření na člověka x problém, specializace x nespecifické doprovázení, získaná versus vytvářená identita a mnohačetné difúzní identity současnosti, pomalý x rychlý čas a zážitek x prožitek.

Má kontaktní (identitní) práce opodstatnění v nízkoprahových adiktologických službách?

První kontakt, Mgr. Michal Zahradník

Sdílení zkušeností kontaktních pracovníků a workshop. 7-12 aktivních účastníků. Promyslete prosím: 1 věc ( úkon), kterou v rámci prvokontaktu „nestíhám“, nechce se mi do ní, je mi to trapné …. , i když je to v manuálu.

Shromáždění Sekce HR APAS: sdílení dobré praxe a inspirace, Mgr. Lucie Mašková, Podané ruce

Pojďte si povídat o tom, co se Vám daří a sdílet zkušenosti.

Shromáždění Sekce HR APAS: Jaká je zodpovědnost HR služeb směrem ke klientům, kolegům, profesi a veřejnosti? Bc. Kamil Podzimek

–           Stříkačky no-limit????

–           Jsem skutečně aktivní v testování na infekční choroby = zodpovědnost směrem k veřejnosti???

–           Máme zodpovědnost za naše klienty z Ukrajiny, máme s nimi pracovat, kolik tomu máme věnovat energie? Máme jim zajisti léčbu hepatitidy

–           Je Covid prioritní HR téma?

Práce na bytech, Jiří Vlček, KRYSTAL HELP

 Zásady této specifické disciplíny terénní práce. Rizika, nabídka pravidel a postupu při práci na bytech. Příklady dobré i špatné praxe.

Kratom, Jiří Vlček, KRYSTAL HELP

Populární a legální doplněk stravy. Neškodná záležitost nebo riziko vzniku závislosti? Jsme o rok dále, k dispozici máme nové postřehy z praxe.

Filtrace a harm reduction, Clément LACOUR Apothicom, Francie, MUDr. Jaroslav Štolba Immomedical 

  • Prezentace HR produktů vyráběných společností Apothicom
  • Vysvětlení důležitých zdravotních problémů spojených s injekcí nerozpustných částic, plísní a bakterií
  • Detailní popis silné korelace mezi přenosem hepatitidy C a sdílením absorpčních filtrů
  • Představení, praktická ukázka a porovnání účinnosti používaných filtrů k řešení těchto problémů podle typu injekčně aplikované drogy
  • Sterifilt a Stericup – letmý vhled do HR programů napříč světem

Rodič/partner volá o pomoc, Mgr. Martin Titman, Nízkoprahové středisko Drop In

K základní výbavě osob blízkých problémovému uživateli patří strach, bezmoc, iracionalita a „skvělé rady“ nejen od přátel. Co můžeme nabídnout my?

Chemsex v Česku, Mgr. Xénie Uholyeva, Česká společnost Aids Pomoc

Čeští uživatelé chemsexu (kdo jsou, jak žijí), česká chemsex kultura (jak vlastně český chemsex vypadá) a specifika práce s uživateli. Téma do diskuze: do jaké míry je chemsex patologický?

Chemsex v Česku a HR postupy, Mgr. Xénie Uholyeva, Česká společnost Aids Pomoc

HR postupy pro uživatele chemsexu, které snižují riziko nákazy HCV. Doporučení pro účastníka, ale i pro pořadatele chemsex party. Jak se dobře postarat o sebe (a v ideálním případě i o jiné).

Výkony a výkaznictví, Alexandra Roubalová, Prevcentrum, Jan Šalamoun

Informace o výkonech a výkaznictví, které by měl znát každý pracovník TP A KC.

Výkaznictví a evidenční programy, Jan Šalomoun, Alexandra Roubalová, Prevcentrum 

Aktuální situace s bezplatnými evidenčními programy od RVKPP (Unidata, Unidata Lite, Adidata). Možnost se zeptat a zkonzultovat Vaše nejasnosti a obtíže s těmito programy.

Chováme k našim klientům dospěle, rodičovsky či dětsky? Martin Titman, Nízkoprahové středisko Drop In a Aleš Herzog, TP SANANIM 

Diskuse inspirovaná  komunikačními stavy z transakční analýzy „Dospělý“, „Rodič“ a „Dítě“: Usvědčuje koncept transakční analýzy většinu služeb z paternalistického vzorce hodný/zlý rodič, který utvrzuje klienty v dětské roli?  Nebo je stav dospělých pouze nástrojem, jak přežít vyhoření a moci přežít při pohledu na sebedestrukci našich klientů?

Magdaléna na festivalech, Mgr. Jiří Zatřepálek, Bc. Tomáš Žák, Magdalena, o.p.s.

Rádi bychom odprezentovali příspěvek „Magdaléna na festivalech“. Sestavili jsme tým, který objíždí festivaly ve středočeském kraji. V roce 2021 jsme i přes pandemii COVID19 navštívili 10 akcí. Aktivity jsou postaveny na HR u užívání alkoholu. Nejezdíme na akce, kde by se braly primárně nelegální návykové látky (nejsme tam ani zváni), tak pracujeme s lidmi, co pijí alkohol. Hlavní službou je orientační měření alkoholu v dechu před odjezdem. Principy HR jsou stejné jako u dalších návykových látek. Pracujeme dle metodiky, kterou nám současně době oponují kolegové z kliniky adiktologie. Rádi vám jí představíme. Taky máme nějaké materiály pro návštěvníky festivalů, které v současné době používáme. Osvědčilo se nám realizovat tyto aktivity ve spolupráci s terénními programy, protože nám pomáhají šířit informace o adiktologických službách v regionu a zároveň jsou nástrojem pro oslovování potencionálních klientů a odkazování do sítě služeb. Chcete se dozvědět více, tak přijďte. Uvítáme diskuzi o zkušenostech z vaší festivalové praxe. 

Individuální rozpočty v koronavirové praxi,  Bc. Martin Kocián (TP Drop In, o.p.s.), Bc. Lenka Mlejnková DiS., K srdci klíč

Finanční podpora klientů nízkoprahových služeb v možnostech terénních pracovníků v teorii i praxi.

Terapie s lidmi bez domova, Mgr. Johana Růžková

Existenční vs. existenciální – terapie s lidmi bez domova.

Motivace, dobrý sluha zlý pán, Mgr. Karel Kolitsch, Bc. Anna Franková, Denní stacionář SANANIM

S motivací klientů pracujeme v Denním stacionáři SANANIM v rámci Motivační skupiny již 17 let.  V úvodu příspěvku bychom rádi představili základní pravidla a principy této skupiny. V druhé část příspěvku představíme obecné a základní principy motivačních rozhovorů s následnou diskuzí nad tím, co motivaci pomáhá, či naopak.

Break the cycle, Mgr. David Pešek, Mgr. Ria Al Halabiová, KC SANANIM

Intervence „Break the cycle“ vznikla jako reakce na poznatky z problematiky iniciace injekčního užívání a teorie sociálního učení.  Pracuje s tím východiskem, že injekční užívání se rozšiřuje v řetězci, cyklu. Intervence tedy slouží jako nástroj, který může již injekčně užívající osoby edukovat a tím proměnit či redukovat jejich potenciálně aktivní roli v provázení jiných osob jejich první injekční zkušeností. Příspěvek posluchače seznámí se základními východisky této intervence a jejím možném použití v nízkoprahových službách.

Provázení klientů léčbou HCV, Mgr. Ria Al Halabiová, KC SANANIM

Prevalence onemocnění hepatitis typu C je mezi lidmi, kteří berou drogy injekčně, stále velmi vysoká. Příspěvek seznámí posluchače s příklady dobré praxe, jak můžeme z pozice pracovníků harm reduction služeb podpořit klientovu compliance a adherenci k léčbě tohoto onemocnění. 

Zdravotní obtíže uživatelů drog, Bc. Eva Morcová, Mgr. Mgr. Lucie Vyskočilová, TP SANANIM

Základní znalosti o typických zdravotních problémech, které trápí lidi injekčně užívající drogy. Nácvik ošetření. Nácvik poskytování zdravotního poradenství.

Exkurze do sanitky a představení zajímavých situací, které jsme v ní a u ní řešili, Bc. Roman Šlachta, TP SANANIM

Pobodání, podrážděný klient, který nedostal dost kyseliny, partnerské hádky, podřezání žil a mnoho dalších náročných situací z reality práce na otevřeném drogovém trhu v Praze.

Méně rizikové braní, Aleš Termer, DiS., TP SANANIM

Méně riziková injekční aplikace. Alternativy injekční aplikace. Čím si aplikovat a jak nejlépe. Chyby a stereotypy aplikace drog, rizika, důsledky.

Méně rizikové braní, Aleš Termer, DiS., TP SANANIM

Praktické ukázky, nácvik některých technik méně rizikového užívání drog, praktické tipy od uživatelů – ideál versus realita. Nově budeme práci lektora se stříkačkou, škrtidlem, či filtrem promítat na plátno.

Drogy a mozek, Bc. Radek Jurnikl, TP SANANIM

Komplexnější pohled na to, co dělají návykové látky v těle. Kudy po aplikaci putují, kam se usazují a jaké neplechy mohou vytvořit. V přednášce budou zahrnuty i nejčastější kombinace návykových látek a jejich rizika. Vhodné po každého, kdo je v oboru nový, chce si oprášit staré vědomosti, nebo narazil na novou zkušenost v práci s injekčními uživateli. Ptejte se, dokud můžete!

Sociální práce Mgr. Markéta Řezníčková, TP SANANIM

Doklady, registrace na UP, dávky hmotné nouze. Praktické návody a postupy doplněné kazuistikami ze sociální práce s klienty


Harmonogram

Organizační informace