Spuštěno přihlašování na LŠHR 2022

Letní škola Harm Reduction 2022

úterý – čtvrtek 14. – 16. června 2022, Masarykův tábor YMCA Soběšín
Letní škola Harm Reduction 2022 je vzdělávací akce kombinující kurz, konferenci a oborové setkání, a je primárně určena nízkoprahovým adiktologickým službám – terénním programům a kontaktním centrům. Je otevřena i dalším adiktologickým, sociálním a zdravotním službám, i studentům těchto oborů. Akci pořádá již po patnácté SANANIM z.ú. Součástí letní školy je i oborové setkání pořádané Sekcí HR APAS. 

Místo konání: 
Soběšín se nachází kousek od Kácova, kousek od D1, 70 km od Prahy. Jezdí sem vlak a autobus. Celkový rozsah akce je 24 hodin, z toho je část akreditovaná MPSV ČR v rozsahu 8 hodin. Účastníci si vybírají vždy z 2-3 bloků, jaký program si vyberou. Požádáme o akreditaci ČAA. Umístění v mapě: https://mapy.cz/s/2uRs3

Přihlášky: 
Přihlašování spustíme ve formě elektronického formuláře 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPv15pi1rY5tG7C_eiYc8Kh-UtoJEYuvh2x06kcFbPdd0KFQ/viewform?usp=sf_link

Program: 

Zatím počítáme s těmito tématy, která se mohou ještě ale měnit:

 • Křeslo pro hosta, MUDr. Vratislav Řehák, REMEDIS 
 • Játra a jejich onemocnění, Praxe při léčbě hepatitidy  MUDr. Vratislav Řehák, REMEDIS 
 • Ženy a identitní zdroje v kontaktu s klienty, Mgr. Eva Janků 
 • Efektivní komunikační strategie v praxi, Mgr. Eva Janků a Bc. Tomáš Janků, Laxus
 • Filosofie oboru, Mgr. Michal Zahradník 
 • Filtrace a harm reduction,  Clément Lacour, Apothicon, MUDr. Jaroslav Štolba, Immomedical
 • Workshop o prvním kontaktu, Mgr. Michal Zahradník
 • Chemsex, Mgr. Xénie Uholyeva, Česká společnost AIDS pomoc 
 • Výkony, výkaznictví a evidenční programy, Mgr. Alexandra Roubalová, Prevcentrum, Bc. Jan Šalomoun 
 • Oborové setkání Sekce HR APAS 
 • Magdalena na festivalech, Mgr. Jiří Zatřepálek, Bc. Tomáš Žák, Laxus
 • Chováme k našim klientům dospěle, rodičovsky či dětsky? Diskuse, Mgr. Martin Titman, Nízkoprahové středisko Drop In a Ing. Mgr. Aleš Herzog, TP SANANIM 
 • Rodič/partner volá o pomoc,  Mgr. Martin Titman, Nízkoprahové středisko Drop In 
 • Kratom, Práce na bytech, Jiří Vlček, Krystal Krnov 
 • Individuální rozpočty, Mgr. Anna Hájková, Platforma pro sociální bydlení, Bc. Martin Kocián, TP Drop In
 • Break out the Circle, Mgr. David Pešek, Mgr. Ria Al-Halabiová, KC SANANIM 
 • Doprovázení klientů léčbou hepatitidy C, Mgr. Ria Al-Halabiová, KC SANANIM 
 • Motivace, dobrý sluha zlý pán, Bc. Karel Kolitsch, Bc. Eva Navrátilová, DST SANANIM 
 • Méně rizikové braní, Aleš Termer, Dis., TP SANANIM 
 • Zdravotní obtíže uživatelů drog,  Bc. Eva Morcová, Mgr. Lucie Vyskočilová, TP SANANIM  Drogy a mozek,  Bc. Radek Jurnikl TP SANANIM 
 • Doklady, dávky, úřady, Mgr. Markéta Řezníčková, TP SANANIM 
 • Exkurze do sanitky a povídání o různých zajímavých situacích, které u ní nastaly, Bc. Roman Šlachta, TP SANANIM 
 • Existenční vs. existenciální – terapie s lidmi bez domova, Johana Růžková, Armáda Spásy
 • Vědomostní HR kvíz, Bc. Radek Jurnikl a Bc. Roman Šlachta, TP SANANIM 
 • Turnaj v pingpongové obíhačce 
 • Táborák s opékáním buřtů a sýra

Bloky běží paralelně, je tedy nutné si mezi nimi vybírat a stihnete část programu.  

Cena akce bez stravy: 

– 2800 Kč/účastník v chatce (Tereza, Hanka, Sandra), Bohužel se na všechny v této variantě ubytování nedostane, takže Vás případně dáme do chatky nižší kvality

– 2600 Kč/účastník v chatce nižší kvality, ve stanu s podsadou (Linda I, Linda II) a ve vlastním stanu. 

– 2600 Kč/účastník z partnerských zařízení SANANIM, z.ú., (týká se organizací Drop In, Progressive).  Storno poplatek: pokud se odhlásíte později než 7 dní před začátkem Letní školy HR, účtujeme storno poplatek 600 Kč. Faktury zasíláme vždy až po akci.  Cena obsahuje ubytování v chatkách či stanech, neobsahuje stravování. Kemp je umístěn na krásném místě u řeky Sázavy, nicméně neposkytuje velký komfort. Část chatek nižší kvalit neobsahuje např. ani elektrickou zásuvku.  

Stravování:  

Plná penze 350 Kč/den ve vegetariánské a nevegetariánské variantě, tedy 700 Kč celkem. Obsahuje (700 Kč – úterý oběd, úterý večeře, středa snídaně, středa oběd, středa večeře, čtvrtek snídaně. Je možné přijet s vlastní stravou, nicméně chatky nemají kuchyňku. Stravování se platí v hotovosti v kempu na místě (u recepce).    

Podmínky kempu:  http://tabor.palacymca.cz/

Psi na akci mohou, nicméně nesmí do jídelny, ve které je většina programu a jídla. Také nemohou běhat volně v části areálu u kuchyně a recepce. Zvažte, zda psa s sebou brát. Poplatek je 30 Kč/den.  

Informace k akci:

Aleš Herzog, 604957495, herzog@sananim.cz a Eva Morcová,  776314181, morcova@sananim.cz a tým Terénní programy SANANIMwww.edekontaminace.czwww.sananim.cz


Představení jednotlivých bloků

Harmonogram