STORMík – december 2014

Obsah:

Ponúkame 3
Info o združení: STORMík. Kedy sviatkujeme a nepracujeme? 5
Anketa: Želania 6
Substitučná liečba: POZOR – SUBÁČOVÁ KRÍZA! 8
Zdravie: Zabijak, ktorého sa nezbavíte 10
Výskum: Nové možnosti liečby vírusu HIV? 12
Právo: Povinnosti polície. Čo hovorí slovenský zákon na HIV? 13
Kultúra: Chceme ješte žít 14
Rozhovor: doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. 15
Čo sa deje: Dom, v ktorom nie je tma 16
Príbeh: od VÁS pre VÁS 17
Vedeli ste, že 18
Zábava 19
Časy a miesta služieb 21