STORMík – júl 2017

Červencové číslo zaměřené na ženy, sex byznys, resocializaci, atd.

Obsah:

SME TU PREVÁS 03
PALOV PRÍHOVOR 04 Príchod LETA
BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA 05 Toužtu bolo. Je a bude.
ZDRAVIE 06 Ženské problémy
PRÁVO 08 Holuby
PÝTALISTESA 09
RESOCIALIZÁCIA 10 Ženy a drogy?
ROZHOVOR 12 Vládne wifi aj sex-biznisu?
ANKETA 14 Proti mojej vóli
ČO SADEJE 16
OD VÁS PREVÁS 18 Počiatok / Cielživota / Psí tridsiatok
ZÁBAVA 20
INTERNETOVÉ TIPY 22
ČASY A MIESTA SLUŽIEB 23